Ново ниво на техническа поддръжка за вашите Telegram абонати


Не е достатъчно просто да продавате абонаменти. Общувайте с Telegram абонатите си - те ще ви обичат за това.

Вярваме, че всеки бизнес се нуждае да комуникира със своите клиенти. Telegram бизнесът с абонаменти не е изключение. За това и полагаме усилия да ви дадем инструментите, с които да ангажирате и комуникирате със своите клиенти.

Когато става въпрос за TGmembership, нашите приоритети са ясни - Номер 1, 2 и 3 сте вие - нашите партньори. Посветени сме на вас. Опитайте същото с вашите клиенти. Обгърнете и приемете техните проблеми като ваши собствени и не спирайте докато не намерите решение на всеки един от тях. Посветете се на абонатите си - те ще се влюбят във вас. С това няма как да сгрешите.


Вградена поддръжка

Често когато клиентите ви поръчват Telegram абонамент от вашите ботове и нещо не им е ясно, те ще изпратят своите въпроси директно към ботовете. Не бихте искали да пропуснете тези съобщения, нали?

TGmembership издига техническата поддръжка на едно изцяло ново ниво - ботовете ви ще препратят към вас всяко съобщение, което получат и не е разпознато като команда или с директно отношение към такава. Можете да отговорите на всяко съобщение изпратено от клиентите ви, или пък дори да инициирате разговор, оформяйки двупосочен чат поток. TGmembership ще добави информация за човека изпратил съобщението, като първо и фамилно име и Telegram ID. Съобщението ще бъде изпратено до всички администратори или до техническата група, ако има такава. Всеки администратор може да отговори на това съобщение използвайки опцията за отговор (reply) в Telegram. Отговорите на администраторите са анонимни - те ще бъдат изпратени от името на бота, запазвайки самоличнотта на администратора в тайна.

Обслужване на клиенти от ново ниво - общувайте директно в Telegram с тези, на които продавате абонаменти
Щракни върху снимката, за да я уголемиш.


Настройката за вградена поддръжка е включена по подразбиране, но може да бъде изключена от настройките, ако не желаете да я ползвате.


Ръководете своят Telegram проект като екип

Когато бизнесът ви се ръководи от екип, вместо от един човек, използването на техническа група може да бъде изключително полезно. При наличието на такава група, ботовете изпращат към нея цялата информация, която иначе биха ви изпратили на лично съобщение - включително съобщенията от клиенти. Всеки участник в техническата група може да прочете и отговори на такова съобщение, използвайки опцията за отговор (reply) в Telegram. Съобщения, които не са директен отговор към ботовете ви няма да бъдат препращани, позволявайки на администраторите да разговарят свободни помежду си в същата група.


Какви видове съобщения се поддържат?

Всички - текст, анимации (GIF), аудио и видео записи, документи, снимки, стикери и т. н. Полагаме неимоверни усилия, за да се уверим, че няма да пропуснете нищо, от това което клиентите ви искат да кажат, без значение дали ще изразят себе си с думи, гласови/видео съобщения или емотикони. Поради ограниченията на Telegram платформата някои съобщения може да бъдат структурирани по различен начин от вашите ботове. Независимо от това, вие ще можете да видите какво искат да кажат вашите клиенти и ще можете да отговорите на всеки от тях.